بيشتر
1398/6/13 چهارشنبه دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی و مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دنا؛ تاکید برهمکاری های فرهنگی در راستای کتاب و کتابخوانی در شهرستان دنا در این دیدار دو طرف بر تقویت ارتباطات و اجرای برنامه های مشترک فرهنگی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد؛ در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دنا با مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دنا بر ارتباط و تعامل فی مابین اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دنا با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرسی سخت تاکید شد.

در این دیدار جهان بخش حیدری نژاد رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دنا ضمن اعلام آمادگی کتابخانه های عمومی دنا در ارائه برنامه های مطلوب فرهنگی در روستاهای شهرستان گفت : در دنیای امروز علی رغم  پیشرفت گسترده فن آوری های مدرن و شبکه های مجازی کتاب و کتاب خوانی همچنان جایگاه ، نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است و باید زمینه انس و الفت مردم به ویژه کودکان و نوجوانان با کتاب را فراهم آوریم  و برای این کار در روستاها وشهرها کوچک می توان این نقش را پر رنگ تر کرد.
آصفی مسئول کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرسی سخت در این دیدار اظهارداشت:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقشی عمده و اساسی در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد و نقش کانون در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان ، دانشجویان و تمامی طالبان علم و آگاهی بر کسی پوشیده نیست .

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بدو تاسیس تاکنون نقشی اساسی در تولید علم و دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه  ایفا نموده است.

 در این دیدار دو طرف بر تقویت ارتباطات و اجرای برنامه های  مشترک فرهنگی تاکید کردند.

بيشتر
 [PageVisit]