بيشتر
1398/4/15 شنبه بازدید سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از دو کتابخانه در شهرستان بویراحمد؛ بررسی مشکلات کتابخانه های عمومی روستاهای مازه خریده و کاکان در شهرستان بویراحمد مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در بازدیدی سرزده، مشکلات دو کتابخانه عمومی در شهرستان بویراحمد را از نزدیک بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در بازدیدی سرزده، مشکلات دو کتابخانه عمومی در شهرستان بویراحمد را از نزدیک بررسی کرد.
یاسر رحیمیان پنجشنبه 13 تیر با حضور در دوکتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) روستای مازه خریده و سعدی دهستان کاکان از نزدیک برخی از مشکلات این کتابخانه را مورد بررسی قرار داد.
نظم و انضباط کاری و حضور به موقع کتابدار، تکریم اراباب رجوع، میزان امانت و برگزاری برنامه های فرهنگی، ساختمان و فضای فیزیکی ساختمان و بازدید از تجهیزات این کتابخانه ها از موضوعات بازدید سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به این دو کتابخانه بود.
گفتنی است بازدیدهای سرزده و دوره ای مدیرکل و کارشناسان اداره کل از برنامه های کتابخانه های عمومی استان می باشد که مرتبا در حال انجام است.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 69