بيشتر
1398/4/5 چهارشنبه با هدف ترویج فریضه الهی نماز در کتابخانه های عمومی: تشکیل جلسه شورای ستاد اقامه نماز در اداره کل کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه توسط مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اعضای شورا معرفی شد و شرح وظایف اعضاء ابلاغ و راهکارهایی مطلوب جهت ترویج فرهنگ نماز در کتابخانه های عمومی استان ارائه گردید. به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی کهگیلویه وبویراحمد، اولین جلسه ستاد اقامه نماز کتابخانه های عمومی استان در دقتر مدیرکل تشکیل شد.
در این جلسه توسط مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اعضای شورا معرفی شد و شرح وظایف اعضاء ابلاغ و راهکارهایی مطلوب جهت ترویج فرهنگ نماز در کتابخانه های عمومی استان ارائه گردید.
همچنین در این جلسه، یاسر رحیمیان رئیس شورای ستاد اقامه نماز کتابخانه های عمومی استان بر اجرای بخشنامه ها و مصوبات تنظیمی این شورا در جهت شکوفایی و ترویج این فریضه الهی در کتابخانه های عمومی تاکید کرد.
عبدالهادی  دانش نیا دبیر این شورا نیز به ارائه گزارشی از وضعیت نماز در کتابخانه های عمومی استان و مستندات  مصوب و ارسالی این اداره کل به ستاد اقامه نماز استان پرداخت.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97