بيشتر1398/3/1 چهارشنبه گزارش تصویری؛ تصاویری از تلاش کتابداران کتابخانه های عمومی در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی3 تبلیغات محیطی، جمع خوانی کتب رضوی، قصه خوانی رضوی، نقاشی، نمایشگاه کتاب و تشریح مسابقه رضوی از جمله تصاویر تلاشهای کتابداران کتابخانه های عمومی استان است.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 128