فهرست

گزارش تصويری

تصاویری از برخی فعالیتهای فرهنگی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستانهای باشت و مارگون

کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستانهای باشت و مارگون دراجرای طرح تحویل کتاب درب منازل، معرفی دهها عنوان کتاب، خوانش ومعرفی کتاب بصورت مجازی، برگزاری نمایشگاههای مجازی کتاب، بازدید فرهنگیان از کتابخانه، آموزش کاردستی و نقاشی به دانش آموزان ،شعر خوانی و قصه گویی در ماه گذشته همت گماشتند.