بيشتر
1398/7/10 چهارشنبه دیدار جهانبخش حیدری نژاد با رئیس آموزش و پرورش شهرستان دنا؛ تعامل و همکاری فرهنگی و ترویج کتابخوانی در مدارس شهرستان دنا دراین دیداردو طرف برتقویت تعاملات ،حضور کتابداران در مدارس وهمچنین بازدید دانش آموزان ازکتابخانه ها جهت آشنایی بیشتر با منابع و خدمات کتابخانه ای تاکید کردند .

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد، در این دیداررئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دنا ازآمادگی شش باب کتابخانه نهادی درشهرستان برای استقبال ازدانش‌آموزان درطول سال تحصیلی خبرداد واظهارکرد:  با پیوندهرچه مستحکم‌ترمیان مدارس وکتابخانه‌های عمومی درشهرستان شاهد تقویت وافزایش میزان سرانه مطالعه درشهرستان باشیم.

ریاضی مدیراداره آموزش و پرورش شهرستان دنا با ابرازخرسندی ازاین دیدار گفت : منشاء نشاط و امید درزندگی اجتماعی هر خانواده ، داشتن فرزندانی درس خوان واهل مطالعه است و هرچه دانش‌آموزان یک مدرسه اهل مطالعه وبا کتاب مونس باشند هم به پویایی و کارآمدی زندگی اجتماعی کمک می‌کند وهم بدون شک درتحکیم بنیان خانواده کمک شایانی خواهد کرد.

دراین دیداردو طرف برتقویت تعاملات ،حضور کتابداران در مدارس وهمچنین بازدید دانش آموزان ازکتابخانه ها جهت آشنایی بیشتر با منابع و خدمات کتابخانه ای تاکید کردند .

بيشتر
 [PageVisit]