بيشتر
1398/4/13 پنجشنبه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باشت عنوان کرد: برگزاری چند نشست کتابخوان و جمع خوانی کتاب در شهرستان باشت به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی وآشنایی با سیره و الگوپذیری از شخصیت و منش امامان معصوم چند نشست کتابخوانی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باشت گفت: به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی وآشنایی با سیره و الگوپذیری از شخصیت و منش امامان معصوم چند نشست  کتابخوانی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزارشد.

 اصغر مرعشی تصریح کرد: در همین راستا یک نشست کتابخوان در کتابخانه عمومی فاطمیه(س) با ارائه و معرفی چند کتاب توسط کتابداران این کتابخانه برگزارشد.

وی بیان داشت: در کتابخانه امام علی(ع) نیز کتاب «حکمرانی حکیمانه»نوشته مصطفی دلشاد تهرانی با حضور اعضاء جمع خوانی شد.

 مرعشی افزود: قصه گویی و قصه خوانی کتاب هشت قصه از امام جواد (ع) توسط بانوی کتابدار کتابخانه عمومی فاطمیه(س) نیز در حضور کودکان عضو این کتابخانه برگزارشد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 78