بيشتر
1398/3/29 چهارشنبه 'گزارش تصویری؛ فعالیتهای فرهنگی جشنواره کتابخوانی رضوی در روستای دهنوی لوداب بویراحمد به همت کتابدار کتابخانه عمومی فارابی روستای دهنوی لوداب بویراحمد فعالیتهایی در راستای جشنواره کتابخوانی رضوی صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد، به همت  کتابدار کتابخانه عمومی فارابی روستای دهنوی لوداب بویراحمد فعالیتهایی در راستای جشنواره کتابخوانی رضوی صورت پذیرفت.
 ماهدخت احسانی روش کتابدار فعال این کتابخانه با حضور در منازل روستا، مسجد و همچنین جذب کودکان به کتابخانه ضمن تبلیغ و تشریح جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست های جمع خوانی و نشست کتابخوان را با معرفی کتب و منابع این جشنواره را برگزار کرد.
نمایشگاه کتاب رضوی و همچنین مسابقه نقاشی رضوی از دیگر فعالیتهای این کتابدار ساعی بوده است.