بيشتر
1398/2/21 شنبه بازدید دوره ای کارشناسان کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه های استان؛ بازدید کارشناسان کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهرسی سخت کارشناسان عمران، منابع و امور کتابخانه ها، از کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سی سخت بازدید و از نزدیک بر روند خدمات به اعضا و مراجعین و کیفیت و کمیت کتب و منابع موجود در این کتابخانه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های استان، کارشناسان عمران، منابع و امور کتابخانه ها، از کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سی سخت بازدید و از نزدیک بر روند خدمات به اعضا و مراجعین و کیفیت و کمیت کتب و منابع موجود در این کتابخانه بازدید کردند.

در این بازدید  کارشناس عمران کتابخانه های عمومی استان از ساختمان و  فضای فیزیکی، محوطه، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی این کتابخانه بررسی  ودربحث مشکلات نکاتی را یادداشت کرد.

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سی سخت تنها کتابخانه عمومی این شهر با مساحت 1500 متر مربع در شهرستان دنا است که 1350 عضو ومنابع و کتب موجود آن قریب 20 هزار نسخه است.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 103