بيشتر
1397/12/20 دوشنبه گزارش تصویری؛ تصاویری از از حضور دانش آموزان در دوکتابخانه عمومی مارگون و دشتروم دانش آموزان با حضور در دو کتابخانه شهید بهشتی شهر مارگون و شهید چمران روستای منصورآباد در برنامه های فرهنگی نشست کتابخوانی،جمع خوانی کتاب و مسابقه نقاشی و قصه گویی شرکت کردند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 231