بيشتر
1398/1/17 شنبه در کتابخانه عمومی سعدی کاکان برگزارشد: قصه گویی کتاب« طوطی و بازرگان» توسط بانوی کتابدار در کتابخانه عمومی سعدی کاکان، توسط بانوی کتابدار نشست قصه گویی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد، یک نشست قصه گویی توسط فاطمه رحیمی زاده بانوی کتابدار کتابخانه عمومی سعدی کاکان برگزارشد.
در این نشست قصه « طوطی و بازرگان» از سری قصه های مثنوی مولوی برای کودکان در کتابخانه عمومی سعدی خوانده شد.
 گفتنی است، کتابخانه عمومی سعدی دهستان کاکان در شهرستان بویراحمد به صورت هفتگی برنامه های فرهنگی متنوعی را برگزار می کند.

 
 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 237