بيشتر
1397/10/12 چهارشنبه به مناسبت هفته سواداموزی صورت پذیرفت: بازدید مربیان نهضت و نوسوادان شهر باشت از کتابخانه عمومی امام علی (ع) به منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های موجود درکتابخانه های عمومی در راستای ترویج فرهنگ سوادآموزی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان ،مربیان ورئیس نهضت سوادآموزی اداره آموزش وپرورش به همراه نوسوادان ازکتابخانه امام علی باشت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های کهگیلویه وبویراحمد، به منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های موجود درکتابخانه های عمومی  در راستای ترویج فرهنگ سوادآموزی و ارتقاء سطح مطالعه، نوسوادان، مربیان و رئیس نهضت سوادآموزی اداره آموزش وپرورش  به همراه نوسوادان ازکتابخانه امام علی باشت بازدید کردند.

فرخناز هوشیارمسئول کتابخانه عمومی امام علی باشت با اعلام این خبرگفت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان سوادآموزان، کمک به ریشه کنی بی‌سوادی و تثبیت آموخته‌های پیشین و آموزش مسائل جدید به نوسوادان و فراهم کردن بستر مناسب جهت شتاب بخشی به باسوادی و توانمندسازی سوادآموزان  این بازدید صورت گرفت.

هوشیارتصریح کرد: دراین بازدید مقررگردید تأمین کتاب‌های مناسب برای نوسوادان و توزیع آن در بین نوسوادان، عضویت نوسوادان مشمول درکمیته امدادوبهزیستی وبسیج  بصورت رایگان، آموزش دهندگان و کارکنان نهضت و اعضای خانواده آنها بصورت نیم بها در کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه کم سوادان ونوسوادان و آماده سازی منابع ویژه نوسوادان درکتابخانه های تحت پوشش نهاد صورت پذیرد.

.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 518