بيشتر
1399/5/20 دوشنبه با اهدای لوح تقدیر توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی؛ تقدیر از علی رضا جشنی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی، از علی رضا جشنی رئیس اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان بخاطر تمهیدات لازم در جهت مقابله با بیماری کرونا در کتابخانه های عمومی تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی از علی رضا جشنی تقدیرشد.
در این جلسه که با حضور فرماندار شهرستان، امام جمعه، فرمانده سپاه شهرستان و اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان برگزار شد، توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان از علی رضا جشنی بخاطر ایجاد تمهیدات لازم جهت مقابله با بیماری کرونا در کتابخانه های عمومی این شهرستان تقدیر شد.
 ضد عفونی هر روزه کتابخانه های عمومی، رعایت دستورالعملهای بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط کارکنان و اعضاء از چمله اقدامات کتابخانه های عمومی در استان و شهرستان در جهت مقابله و پپشگیری از انتشار این بیماری است که تاکنون ادامه داشته است.
بيشتر
 [PageVisit]